Wednesday, March 4, 2009

NOTA LENCANA KERIS GANGSA ... AGAMA DAN TEMPAT IBADAT

Mengetahui agama-agama di malaysia serta tempat-tempat ibadat seperti Masjid, Gereja, Kuil, Tokong dan lain-lain di kawasan sekitar tempat tinggalnya.
Penganut Agama Islam - Masjid (mosque)


Penganut Agama Kristian - Gereja (church)


Penganut Agama Hindu - Kuil (temple)Penganut Agama Buddha - Tokong (temple)

No comments:

Post a Comment